علی سرآبادانی

مشاور کنکور سراسری و مدرس ریاضیات

علی سرآبادانی

مشاور کنکور سراسری و مدرس ریاضیات


دریافت
حجم: 159 کیلوبایت
بودجه بندی کنکور ریاضی(مبحثی)

دریافت
حجم: 177 کیلوبایت
بودجه بندی کنکور تجربی(مبحثی)

دریافت
حجم: 158 کیلوبایت
بودجه بندی کنکور انسانی(مبحثی)

دریافت
حجم: 170 کیلوبایت
بودجه بندی کنکور زبان(مبحثی)

دریافت
حجم: 45.4 کیلوبایت
بودجه بندی کنکور هنر (مبحثی)

دریافت
حجم: 150 کیلوبایت
بودجه بندی دروس عمومی برای 5 رشته(مبحثی)

دریافت
حجم: 175 کیلوبایت
چگونه در آزمون ها غلط نزنیم.

دریافت
حجم: 144 کیلوبایت
خلاصه نویسی